شنبه 21 فروردین‌ماه سال 1389

 فایل زیر یک گالری تصویر است که تناقضات جنبش سبز و خط امام خمینی را سلسله وار مطرح می نماید.

دانلود کنید                 تناقضات جنبش سبز و خط امام خمینی «ره»